Govor

Dakle, nije interes nikome da nešto se prevari, ako treba pročitaću još jednom prijedlog zaključka, molim vas. Mislim da ste svi shvatili o čemu se radi. Dakle, obezbjeđujemo da bez hitnog postupka u toku ove sedmice završi se rasprava i usvoji budžet u skraćenoj proceduri i to je prijedlog zaključka, kratko rečeno. Dakle, i to je prijedlog Kolegija koji smo usaglasili. Evo predlažem da još jednom pročitam, molim vas: Kolegijum Predstavničkog doma određuje Ustavnopravnu komisiju i Komisiju, da ja prije toga moram reći ovo, vodeći računa o potrebi usvajanja budžeta i o primjedbama koje su iznesene na budžet, kao i o tehničkim greškama u Prijedlogu zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Kolegijum Predstavničkog doma predlaže provođenje skraćene procedure koja treba biti sprovedena na sljedeći način – Kolegijum Predstavničkog doma određuje Ustavnopravnu komisiju i Komisiju za finansije i budžet Predstavničkog doma kao nadležne za razmatranje Prijedloga zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza. Nadležne komisije trebaju odmah sazvati sjednice komisija i nakon održanih sjednica dostaviti mišljenja Predstavničkom domu. Predstavnički dom odlučuje da će naredna sjednica Predstavničkog doma biti održana u četvrtak, 09.07. na kojoj bi se razmatrao Prijedlog zakona o Budžetu institucija i međunarodnih obaveza u prvom čitanju, nakon čega će biti otvorena amandmanska faza, odmah nakon okončanja amandmanske faze Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2020. biće razmatran u drugom čitanju. Ali imamo sada dva puta povredu Poslovnika. Gospodin Dženan Đonlagić, moramo pustiti povredu Poslovnika. Izvolite.