Govor

Zaključak će doći kao, svim narodnim poslanicima kao što je obaveza poslovnička. Mislim da ga ne treba ponovo čitati. Prvo glasamo o prijedlogu zaključka koji sam ja iznio, pa onda o hitnom postupku. Molim vas da se pripremimo.