Govor

Mislim da moramo ponoviti prijedlog zaključka, molim vas da ..., ponovićemo glasanje.