Govor

Pardon, konsultujemo se da li ide prije glasanje o zaključku ili o hitnoj proceduri.