Govor

Ne, jel' mislite da ide prvo zaključak, ne moramo.