Govor

Nema više prijavljenih. Zaključujem raspravu oko Prijedloga budžeta. Glasanje o zahtjevu za hitni postupak. Molim vas da se pripremite za glasanje.