Govor

Hvala. Onda samo da pojasnimo, jel' onda stoji ono što je kolega Genjac eksplicitno rekao, da danas se glasa o tome želi li neko izbore ili ne želi i da će na osnovu glasanja danas biti jasno ko želi izbore, a ko ne želi? Hvala.