Govor

Hvala kolegi Radmanoviću. Zastupnik Damir Arnaut, ispravak krivog navoda. Izvolite zastupniče.