Govor

Dame i gospodo djelimično je u pravu gospodin Magazinović, sjednica je, pauze je trajala duže nego što smo planirali i evo jedan rezultat onoga šta smo radili u prethodnih par sati. Vodeći računa o potrebi usvajanja budžeta i o primjedbama koje su iznesene na budžet, kao i o tehničkim greškama u Prijedlogu zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2020. Kolegijum Predstavničkog doma, Kolegijum, predlaže provođenje skraćene procedure koja treba biti provedena na sljedeći način – Kolegijum Predstavničkog doma određuje Ustavnopravnu komisiju i Komisiju za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH kao nadležne za razmatranje Prijedloga zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu. Nadležne komisije trebaju odmah sazvati sjednice komisija i nakon održanih sjednica dostaviti mišljenje Predstavničkom domu. Predstavnički dom odlučuje da će naredna sjednica Predstavničkog doma biti održana u četvrtak, mnogima sam rekao u petak, ali iz konsultacija sa narodnim poslanicima procijenili smo da više prisutnih može biti u četvrtak, na kojoj bi se razmatrao Prijedlog zakona o Budžetu institucija i međunarodnih obaveza u prvom čitanju, nakon čega bi bila otvorena amandmanska faza, a odmah nakon okončanja amandmanske faze Prijedlog zakona Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza bio bi razmatran u drugom čitanju. Cilj jeste, dakle, da završimo u Predstavničkom domu do kraja ove sedmice sve rasprave i usvojimo budžet i ostavimo mogućnost Domu naroda da u narednoj sedmici završi proceduru. Mislimo da time zadovoljavamo i one koji hoće da iznesu amandmane, da ispravimo neke sitne greške koje postoje, ali to ne znači da ne radimo kao što smo dogovorili, dakle nastavljamo sjednicu sa glasanjem o hitnoj proceduri, koja nadam se da će obezbijediti glasanje o toj hitnoj proceduri da možemo ići u ovo što sam sad predložio u ime Kolegija, dakle ne u lično ime.