Govor

Nastavljamo sa sjednicom. Riječ ima predsjedavajući, gospodin Nebojša Radmanović. Izvolite kolega.