Govor

Predsjedavajući Poslovnik je povrijeđen u članu 83. koji govori o pauzi, tamo kaže da maksimalno trajanje pauze koju traži klub može biti 30 minuta, a ono što Vi možete dati je sat vremena, sve ostalo bi Dom trebao da se izjasni i tamo stoji takođe da nakon pauze onaj ko je tražio se izjasni i da informaciju zbog čega je ta pauza bila potrebna. Ne možemo se mi sad retroaktivno izjašnjavati o pauzi od tri sata, ali bi bilo dobro da nas izvjestite, posebno nas interesuje šta je bio sadržaj tog sastanka, bilo bi dobro da Parlament to zna prije medija, ne samo ovaj dio oko budžeta, evo gospodin Genjac, nije trenutno u sali, je rekao da se danas glasa hoće li biti izbora ili ne i ako to danas ne bude, da izbora praktično nema. Pa da vidimo hoće li biti izbora, neće biti izbora u skladu s njegovom najavom, a i ne bi bilo loše da nam kažete oko ovih drugih imenovanja gdje smo, šta smo, da ne čitamo u novinama.