Govor

Molim narodne poslanike da zauzmu mjesta da možemo nastaviti sa radom. Dame i gospodo nastavljamo sa radom. Za riječ se javio Saša Magazinović, povreda Poslovnika. Izvolite.