Govor

Hvala predsjedavajući. Ovo što je gospodin Genjac rekao vezano za izbore, mi smo rekli još u martu kada je Predsjedništvo dalo gospodinu Bevandi puna dva mjeseca da popravi svoj nacrt budžeta, da dostavi novi, a onda je gospodin Bevanda uzeo gotovo tri mjeseca i sve je to bilo vrlo neodgovorno, ali to je sadašnja vlast i zato smo u julu kad je budžet u pitanju. Sve procedure su ispoštovane da se ovaj budžet usvoji po hitnom postupku, nema nikakvih smetnji da se to uradi i kad gledamo poslovničku definiciju šta se može razmatrati po hitnom postupku, ukoliko je zakon visokog stepena hitnosti. Ako je ikad ijedan zakon koji je došao u ovaj Dom bio visokog stepena hitnosti onda je to ovaj, jer sad smo već u drugoj polovini godine, a razmatramo budžet za 2020. godinu koja je izborna godina. Prema tome, uslovi su u potpunosti ispoštovani proceduralni i svi drugi. Što se tiče diskusije gospođe Krišto, vidite ovaj prijedlog koji je došao iz Predsjedništva je uvršten na dnevni red odlukom Kolegija, dakle ne Proširenog kolegija, ja sam bio juče na Proširenom kolegiju, Kolegij, vas troje ste nam već donijeli nacrt dnevnog reda na kojem je ovo bilo. A znamo da Poslovnik propisuje da Kolegij donosi odluke konsenzusom i onda kaže – ako svi napori da se konsenzus ne postigne odluku donosi Dom. Prema tome iz toga proizilazi da je cijeli Kolegij, uključujući i gospođu Krišto bio za ovo. Sad meni nikako nije jasno je li se nešto desilo u protekla 24 sata zbog čega je gospođa Krišto, kažem opet cijeneći poslovničke odredbe koje nalažu da odluke donosite konsenzusom, juče je bila za uvrštavanje, a sada izgleda da je protiv. Ali u svakom slučaju sve procedure su zadovoljene, svi uslovi postoje da se ovaj budžet usvoji po hitnom postupku, da je neka bolja vlast bio bi usvojen još u decembru, a u svakom slučaju puno prije jula, ali imamo situaciju kakvu imamo i imamo izbore i zbog toga je sve ovo hitno. Hvala.