Govor

Zahvaljujem predsjedavajući i pozdravljam sve prisutne. U konačnici izjašnjenje u pogledu hitne procedure i usvajanje budžeta je izjašnjenje o tome da li smo za održavanje općih izbora ili nismo, općinskih izbora ili nismo. Dakle, da ne mistificiramo, oni koji prate izborne procese i oni koji na izvjestan način prate pripremne radnje za održavanje izbora znaju da je kritično vrijeme za odabir onih koji bi trebali štampat glasačke listiće i da je krajnje i kritično vrijeme za odabir onih koji bi trebali štampat ukupni izborni materijal, a da Izborna komisija ne može niti jednu tu radnju ni započeti, ni započet, a kamo li provodit ukoliko nema osigurana sredstva za izbore isključivo iz budžeta. Znači, svi mi znamo demokratske standarde, svi mi znamo demokratske principe i naše izjašnjenje u pogledu budžeta i u pogledu osiguranja sredstava za izbore nije izjašnjenje o podržavanju ili nepodržavanju Izborne komisije ili određenog sastava CIK-a, to je naše opredjeljenje u pogledu integriteta izbornog procesa i ukupnih demokratskih procesa u BiH. Jer pitanje održavanja lokalnih izbora u BiH je upravo to, integritet demokratskih procesa i naš odnos prema ukupnim demokratskim procesima. Znači, mi znamo kakav je fiskalni okvir BiH, znamo kakvi su odnosi, struktura i pojedinih konta u budžetu BiH i znamo vrlo dobro da se ima razloga borit za promjene u budžetu i određene ciljeve, ali ti dometi su vrlo ograničeni. Izrada ovog budžeta traje, kao što je poznato, barem pola godine duže nego što je to dozvoljeno u Ustavu na koji se pozivamo i u Poslovniku na koji se takođe pozivamo. Imajući sve to u vidu, dakle, mi smo do 15. decembra trebali usvojit budžet, znamo koji je danas dan, razlozi hitnosti uopće nisu upitni kad je to, kad imamo to u vidu. Možemo razgovarat i o potrebi da se razmatra budžet u oba čitanja i to je legitimno i razumljivo i vrlo osnovano i zato bi ja predložio, ukoliko na tome insistiramo, da glasamo prije svega o hitnoj proceduri za koju će moj klub biti iz razloga koji su, ja mislim, dovoljno očigledni. Ali ukoliko se ne prihvati hitna procedura, ja predlažem da usvojimo zaključak imajući u vidu član 136. stav ... gdje se kaže – da Kolegij skraćuje rokove i preuzima sve druge radnje za donošenje budžeta čak do 15. decembra. Vremena u odnosu na koji smo mi već daleko prošli, dakle, imajući to u vidu, da usvojimo zaključak – Da Predstavnički dom zadužuje Kolegij da organizira zasjedanje Predstavničkog doma na način da se do kraja sedmice usvoji budžet. Nikakve prepreke u Poslovniku nema, rokovi koji su propisani o izjašnjenju nadležnih komisija su do 10 ili do 5 dana u skraćenom postupku, do, ne 5, nego do. Dakle, mi možemo organizirati zasjedanje Predstavničkog doma sutra i prekosutra na način da usvojimo i prvo čitanje budžeta i nadležne komisije da se usvoje i za dva dana da imamo drugo čitanje. Dakle, ukoliko se pozivamo na proceduru, ukoliko nam je cilj da utičemo na budžet, ok. Međutim, pri tome treba imati u vidu da treba zadovoljit i zahtjeve koji su na političkoj sceni prisutni već pola godine u pogledu izbora, dakle uslovljavanje i povezanost izbora sa budžetom, da vodimo računa o tome, da povedemo i o tome računa, da iskažemo i svoj stav pojedinačni u pogledu demokratskih odnosa i potrebe demokratskih procesa u BiH, pa da imajući to sve u vidu usvojimo budžet do kraja sedmice. Zahvaljujem.