Govor

... predsjedavajući. Dakle, gospodine Đonlagiću, nisam danas govorio nekoliko puta, prvi put sam govorio da je protuzakonito izabrano Središnje izborno povjerenstvo, a sad govorim drugi put da je protuzakonito izabrano i u ovome Parlamentu. Pa kad ste ga izabrali stvorite sad uvjete da ljudi rade, šta ste mislili tada, nemam ja ništa protiv, samo izvolite radite. A o SDP, kolega Magazinović, ma ne pada mi na pamet, samo kažem šta biste dobili kad bi vam ja došao.