Govor

Ispravka krivog navoda, Nikola Lovrinović, drugi put.