Govor

Gospodin Helez je već dva puta imao ispravku krivog navoda, ne može treći put. Ispravka krivog navoda, Dženan Đonlagić. Izvolite.