Govor

Dakle, ja Vas, kolega Kožul, prvo da odgovorim na Vaše pitanje, ni dan danas ja ne znam koje donio taj budžet u Parlament, dakle nije sigurno član Predsjedništva nosao papire u toku noći, neko je donio iz Predsjedništva. Ali je, isto tako, ja Vas nisam optužio da ste Vi opstruirali nego da ste učestvovali u tome, razumijete. Dakle, Vi ste učestvovali, bili saučesnik jedne takve radnje, da neko donese gomilu papira, tvrdi da je budžet, a onda Parlament to usvoji. O tome ja govorim, niste Vi opstruirali, Vi ste bili dio toga. Dakle, samo ispravak netačnog navoda.