Govor

Ma gospodine Kožul dešavalo se nekoliko puta poslije rata u izbornom ciklusu da SDP BiH dobije duplo više glasova od HDZ-a i mi odemo u opoziciju, vi ste u vlasti, uvijek, pod navodnicima, nekoga predstavljate, pa valjda i ovi ljudi što glasaju za SDP su ljudi nekakvi. Mi smo dobijali po 250 hiljada, a vi dobijete 80 hiljada, vi ste u vlasti i nekog predstavljate, pa evo i ovi glasači nekog predstavljaju i SDP nekog predstavlja. Zahvaljujući drugim strankama koje, kojima su puna usta BiH, koji vas pod ruku uzmu sa sobom i vi tako vladate, a onda se u medijima spinuje, evo SDP tamo nešto hoće sa HDZ-om itd. što, je li, je notorna neistina. Kada je u pitanju, ovaj, da navedem primjer gdje su mahinacije itd. ja ću samo navesti par primjera. Jedno Livno u selu, jedno selo u Livnu, izvinjavam se, gdje imate desetak porodica koje žive, a birački spisak 500 ljudi, HDZ dobije 400 glasova od tih deset porodica. Ja još nisam vidio da porodica broji 100 ljudi ... glasaju