Govor

Sve ove ocjene koje je kolega Kožul rekao o transparentnosti, o tome kako bi trebalo ovo izgledati, apsolutno stoje. No međutim, jedno malo podsjećanje, ne sjećam se tačno je li '12. ili '13. godina usvajanje budžeta, isto su ovako bile neke peripetije oko toga i onda je, to su mediji tako napisali, a apsolutno ništa nisu pogriješili, nekad kasno u noći, iza ponoći neko ko se nije ni predstavio ko je, donio materijal tvrdeći da je to budžet iz Predsjedništva u Parlament. Dakle, pod okriljem noći je neki neidentifikovani čovjek donio gomilu papira i tvrdio da je to budžet. Ujutro je bila sjednica Parlamenta, kada je taj budžet, ne da nije bio, nije ga bilo moguće pročitati, analizirati, dati amandmane, ma kakvi, išao je u hitnu proceduru i ta gomila papira za koju je neko tvrdio da je budžet je usvojena. Zašto? Pa zato što je postignut tada dogovor i što je bilo hitno, nije tad bilo pitanje izbora, a možda jeste, odnosno jeste bilo, ali nije Centralna izborna komisija pravila ovakvu buku, jer tad nisu imali naputak da je prave kao što to imaju sad, a bili su skoro pa identični članovi. Tada je Vaša stranka, kolega Kožul, bez ikakvih problema učestvovala u tome, da ne bude da ja držim nekom predavanje i moja stranka i ja glasao za taj budžet i ne ponosim se time, ali ako ćemo pošteno govoriti tako je bilo. I bilo bi dobro da se, kada govorimo o potrebi usvajanja budžeta, hitno danas ili za 15 dana kako ili mjesec kako vi to predlažete, ne krije iza procedura, jer tu nismo baš dosljedni, nego da kažemo šta su stvarni razlozi. Da li se neko kroz ovu priču bori da ne bude izbora, pa kažeš to pošteno, pa se politički potučemo, pa ko ima većinu proće. Ali kriti se iza demokratskih procedura neko ko je u više navrata demonstrirao da mu nije strano učiniti bilo šta da bi došao do političkog cilja, to smatram nevjerodostojnim. I zbog toga nije u redu diskvalifikovati ljude da li su iz pozicije ili opozicije, a da pri tome niste čisti kada o tome govorite. Hvala.