Govor

Zahvaljujem predsjedavajući. Ja također smatram da nije dobra praksa da se budžet institucija BiH usvaja po hitnom postupku i ne znam zašto se Predsjedništvo opredijelilo za hitni postupak, vjerojatno s namjerom da se ovaj postupak usvajanja budžeta završi u što kraćim rokovima, ali mislim da je Kolegij trebao sazvati hitnu sjednicu, predložiti ovu tačku dnevnog reda i da na takav način usvajamo budžet, jer tada ne bi bilo uskraćeno pravo nama zastupnicima da podnosimo amandmane. Ja postavljam pitanje, ako se usvoji hitni postupak kako ću ja podnijeti amandman, jer znamo da je članom 133. Poslovnika propisano da se amandman može podnijeti samo radi nekih tehničkih ispravki kada se zakon predlaže po hitnom postupku. Zakon o financiranju institucija BiH je propisao budžetski kalendar, ali evo mi znamo u BiH da je to samo forme radi, da se to ne poštuje već godinama i da ova praksa usvajanja budžeta se nastavlja. Ali mislim da je vrlo, vrlo negativno to da mi ne možemo uopće kao zastupnici sudjelovati u postupku donošenja budžeta, jer smo dovedeni pred svršen čin. Mi sada moramo prihvatiti ono što je Predsjedništvo utvrdilo pod izgovorom da moramo imati budžet i da se lokalni izbori moraju održati. I ja sam predlagao zaključak da se što prije usvoji budžet radi lokalnih izbora, ali nisam mislio da se s tim meni oduzme pravo da na budžet apsolutno nemam pravo, niti mogućnost bilo kakve intervencije, bilo što da popravim, da ukažem na nešto što je prioritet, a što treba financirati iz budžeta institucija BiH. Stoga smatram da ova praksa nije dobra, ove stvari se moraju mijenjati, inače procedura usvajanja budžeta u ovom uvaženom Domu nije transparentna, mi ne možemo pravovremeno djelovati, nemamo mogućnost da dobijemo ni pravovremene informacije o kreiranju budžeta. Jer, evo, mi smo jučer saznali da će danas na dnevnom redu biti Budžet za 2020. godinu. Dobili smo ga sedam dana ranije, ali jučer smo zvanično obaviješteni, nezvanično se priča o tome kako će biti, ali zvanično mi moramo, evo, čekati jedan dan prije, pa da se onda pripremimo za budžet za podnošenje amandmana. Na ovakav način, ja smatram da mi idemo potpuno u krivom smjeru, da evo ukoliko se ovakva praksa nastavi onda i mi zastupnici dovodimo se u situaciju da sve što kažemo je nebitno, sve je formalno, nema nikakvog smisla jel' će biti onako kako mora biti, kako će se usvojiti i kako to većina odredi i kako je to većina odredila, pa onda čemu sve to, čemu uopće priča, čemu da raspravljamo, da ukazujemo na bitne stvari, ako suštinski ne možemo ništa promijeniti ili ako nam se onemogućava da u skladu s Poslovnikom radimo i djelujemo. Ponavljam, trebali smo sazvati hitnu sjednicu na njoj usvajati budžet kako bi mogli predložiti amandmane na budžet, a ima se šta popraviti. Hvala lijepa.