Govor

Zahvaljujem predsjedavajući. Prva ispravka krivog navoda, gospođa Krišto je kazala da danas je tačka dnevnog reda budžet za narednu godinu, dakle ne radi se o budžetu za narednu godinu nego se radi o budžetu za tekuću godinu i nažalost već smo u drugoj polovini budžetske, odnosno fiskalne 2020. godine, a država i njene institucije se finansiraju prema Odluci o privremenom finansiranju što je ustavno i zakonski moguće, ali suštinski nije dobro. Dakle, i te kako ima potrebe da državne institucije dobiju, dakle, redovan budžet po hitnom postupku i postoji nekoliko opravdanih razloga zašto, zašto bi budžet trebalo razmatrati po hitnom postupku. Dakle, suštinski razlog je što smo već potrošili, dakle, pola budžetske godine i to je prvi razlog. I drugi razlog je svakako stvaranje finansijskog okvira državnoj instituciji koja je ovlaštena i zadužena za organizaciju i sprovođenje izbora, dakle mislim Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Parlamentarna skupština BiH sada ima odgovornost da obezbijedi formalno-pravno finansijski okvir za finansiranje lokalnih izbora u BiH. S tim u vezi i te kako je odgovornost sada na oba doma Parlamentarne skupštine BiH nakon što je Vijeće ministara BiH prekršilo zaključak Predsjedništva BiH gdje je imalo obavezu da nacrt budžeta institucija BiH dostavi Predsjedništvu do 31.05.2020. godine, nažalost Vijeće ministara BiH je prekršilo taj zaključak, dakle nije ispoštovalo taj rok. Predsjedništvo BiH je dosta kasnije dobilo usvojen Nacrt budžeta od Vijeća ministara, dakle dosta kasnije u odnosu na 31.05. Predsjedništvo BiH je u dosta brzom roku nakon što je dobilo Nacrt budžeta utvrdilo njegov prijedlog i kao ustavni predlagač budžeta prema jednoglasno usvojenom zaključku, koji smo mi također dobili uz dokument budžeta, dakle dobili smo i zaključak u kojem se kaže – da je Predsjedništvo BiH utvrdilo Prijedlog budžeta i da ga dostavlja Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje po hitnom postupku. S tim u vezi, dakle, mi iz Kluba zastupnika ćemo podržati i podržavamo da se ovaj dokument ..., odnosno ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku. Hvala.