Govor

Hvala. Evo mi smo danas dobili, kao što je predsjedavajući u uvodu pročitao, pod točkom dnevnog reda Prijedlog proračuna, znači, za narednu godinu i dobili smo to formalno od predlagatelja Predsjedništva BiH, dobili smo sa prijedlogom da ovaj Prijedlog proračuna i izvršenja Proračuna razmatramo, znači, po hitnom postupku. Ja bih htjela podsjetiti sve nas da ovo nije dobra praksa, misleći na Zastupnički dom i inače na Parlamentarnu skupštinu, kod usvajanja naročito ovakvih zakona. Prije svega podsjetila bi sve da je, naravno, bila dužnost naša da smo to uradili i prije, ali evo mi se danas nalazimo u situaciju kada smo dobili prijedlog, pa o tome tek možemo razgovarati. Druga stvar, kad je u pitanju razmatranje Prijedloga proračuna Poslovnik na poseban način definira razmatranje Prijedloga proračuna po temeljnom zakonodavnom postupku, a zapravo ostavlja mogućnost da Kolegij može skratiti te nekakve rokove i znamo dosadašnja praksa je bila da smo to radili, al' da smo radili redovan postupak, al' smo odvojili, znači, imali smo sjednicu iza sjednice ili dan iza dana, pa smo imali mogućnost interveniranja u proračunu. Ovo govorim iz razloga što je za mene u ovom trenutku neprihvatljivo, pa i za moj klub, ne znam da li će neko, ovaj, dodatno još reći, da ovaj Prijedlog proračuna danas razmatramo po hitnom postupku, smatram da za to nema nikakvih elemenata, na poseban način što su prekršene odredbe Zakona o financiranju institucija BiH, evo konkretno i članak 7. koji govori da Ministarstvo financija i trezora, Vijeće ministara, Predsjedništov mogu dati mišljenje o nacrtu proračuna Parlamentarne skupštine bez mogućnosti njegove izmjene, osim u slučaju kada je nacrt proračuna Parlamentarne skupštine u suprotnosti sa preuzetim obvezama o ograničenjima rashoda ili potrošnje prema zaključenim međunarodnim sporazumima ili kada nacrt proračuna Parlamentarne skupštine dovodi do proračunske neravnoteže čije bi uravnoteženje moglo dovesti da umanjenja nacrta proračuna bilo kojeg drugog proračunskog korisnika pojedinačno ili linearno na zbrojnoj bazi ili kada nacrt proračuna Parlamentarne skupštine inplicira financiranje rashoda Parlamentarne skupštine BiH na način koji bi bio u suprotnosti sa odredbama Zakona o Fiskalnom vijeću BiH. Ovo govorim takođe iz razloga što je Administrativno povjerenstvo, znači zajedničko povjerenstvo Parlamentarne skupštine BiH i temeljem Zakona o financiranju institucija BiH i temeljem Poslovnika jednog i drugog doma utvrdilo i odobrilo, znači, zahtjev za dodjelu sredstava proračuna za 2020. godinu kad je u pitanju i Parlamentarna skupština BiH. Što znači da nas obvezuje i mislim da bi mi trebali biti ti koji bi trebali držat se i poštivati i zakonske, znači, i poslovničke procedure kad je u pitanju i ovaj najvažniji zakon, a odnosi se na Zakon o financiranju faktički institucija BiH i međunarodnih obveza. Stoga ja molim zastupnike, ništa time nećemo izgubiti, možemo čak odvojiti proceduru i u današnjoj sjednici da bude redovna, a da skratimo rokove, ali da ne prihvaćamo hitnu proceduru, da zakon usvojimo o proračunu u redovnom postupku. Hvala lijepo.