Govor

Hvala. Nema više prijavljenih. Zaključujem tačku 2. Tačka tri, Ad. 3. Zahtjev Predsjedništva Bosne i Hercegovine za razmatranje Prijedloga zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-1266/20 od 26.06.2020. godine