Govor

Ostajemo na Zakonu o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica, ja sam postavio pitanje – Ko je nadležan za kontrolu finansijkog poslovanja vjerskih zajednica i kad je zadnji put izvršena? Dakle, zadovoljan sam odgovorom ministra finansija, koji je na samom početku naglasio da je propisano da su crkve i vjerske zajednice odvojene od države, što i ja i te kako podržavam i zalažeme se za to, ali je vrlo jasno rekao – da crkve i vjerske zajednice, njihove ustanove i poduzeća sukladno zakonima obavezni su plaćati poreze, doprinose, doprinose na zarade uposlenika, mirovinsko, zdravstveno, invalidsko osiguranje, kao i izvršavati sve druge zakonom propisane obaveze nad čime kontrolu imaju poreske uprave entiteta i Brčko distrikta. Takođe i preduzeća koja osnivaju vjerske zajednice, a već smo ustanovili da ih ima dosta, ustanove čiji su osnivači i udruge i kao i sticanje i raspolaganje imovinom i poduzimanje drugih djelatnosti temeljem odluka svojih organa, takođe podpadaju i odnosno podliježu obavezama propisanim zakonima u BiH. Takođe su podložni i Zakonu o PDV-u ukoliko prelaze oporezivi prag od 50.000,00 KM na godišnjoj razini i imaju zakonsku obavezu da se registriraju u sustav PDV-a, te plaćaju obaveze po ovom osnovu. Naravno, od obaveze plaćanja PDV-a oslobođeni su samo za usluge ili isporuke dobara koje se nabavljaju radi zadovoljavanja vjerskih potreba, sve ostalo podliježe ovim zakonima i ovo je zapravo jedan vrlo precizan odgovor, ja se zahvaljujem ministru na njemu. Koji, samo je izostavljeno na kraju onaj dio koji sam pitao – Kad je zadnji put izvršena kontrola? Kontrola, dakle, je ne znam da je izvršena, vjerovatno nema tih podataka ni u Ministarstvu finansija, ali ovo je dokument koji zorno govori o tome da je vrijeme i da se vjerske zajednice malo prekontrolišu i u vezi financijskog poslovanja, odnosa prema uposlenim, ispunjavanja obaveza prema državi BiH, a ja lično očekujem da se vjerske zajednice samokandiduju, odnosno samoprozovu da budu pregledane, jer ako je iko pošten onda su to oni i nema potrebe da se to ne desi. Hvala.