Govor

Hvala gospođi Mirjani Marinković-Lepić. Samo da podsjetim, nije poslovnički tačno rečeno koliko ovaj komentar vremena može da oduzme, ali ako analogiju napravimo na komentare na ova druga pitanja, onda je to jedan minut. Dakle, evo, ne ograničavam ništa, ali samo podsjećam da imamo obiman dnevni red i da vodimo računa o tome. Riječ ima zamjenik predsjedavajućeg, gospođa Borjana Krišto.