Govor

Zapisnik dobili. Imali primjedbi na Zapisnik? Otvaram raspravu. Niko se ne javlja. Tačka dva, Ad. 2. Komentari na dobijene odgovore na poslanička pitanja