Govor

Bio je prijedlog da se skinu tačke 8. i 9. to nije jednostavno moguće provesti u ovom momentu, jer smo, jer je sve prošlo sve procedure i ostaje ovako kao što jeste, a razumjeli smo prijedloge narodne poslanice. Dakle, budući da nije prihvaćen prijedlog gospodina Nikšića, konstatujem da će Dom na današnjoj sjednici radi po sljedećem Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH; 2. Komentari na dobijene odgovore na poslanička pitanja; 3. Zahtjev Predsjedništva Bosne i Hercegovine za razmatranje Prijedloga zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, broj: 01-02- 1-1266/20 od 26.06.2020. godine; 4. Zahtjev poslanika: Nikole Lovrinovića, Predraga Kožula, Borjane Krišto, Darijane Filipović, Mije Matanovića, Adila Osmanovića, Safeta Softića, Alme Čolo, Šemsudina Dedića, Halida Genjca, Nermina Mandre, Šemsudina Mehmedovića, Edina Mušića i Denisa Zvizdića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1- 1263/20 od 26.06.2020. godine; 5. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona Bоsne i Hercegovine, predlagači: poslanici Saša Magazinović, Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović, broj: 01-02-1-1955/18 od 29.03.2019. godine, skraćeni postupak, sa Izvještajem Ustavnopravne komisije; 6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bоsne i Hercegovine, predlagači: poslanici Mirjana Marinković-Lepić i Predrag Kojović, broj: 01-02-1-840/19 od 18.04.2019. godine, skraćeni postupak (drugo čitanje); 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bоsne i Hercegovine, predlagači: poslanici Dženan Đonlagić, Zlatan Begić, Vlatko Glavaš i Enver Bijedić, broj: 01-02-1-316/20 od 05.02.2020. godine, sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije; 8. Prijedlog zakona o izboru sudija Ustavnog suda Bоsne i Hercegovine koje je prethodno birao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, predlagači: poslanici Nebojša Radmanović, Snježana Novaković-Bursać, Nenad Stevandić, Nenad Nešić, Jakov Galić, Obren Petrović, Dragan Bogdanić, Sanja Vulić, Ljubica Miljanović, Borjana Krišto, Nikola Lovrinović, Mijo Matanović, Predrag Kožul i Darijana Filipović, broj: 01-02-1-550/20 od 25.02.2020. godine, sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije; 9. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, predlagač: poslanica Aida Baručija, broj: 01-02-1-222/19 od 26.02.2019. godine, sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije; 10. Prijedlog amandmana II na Ustav Bоsne i Hercegovine, predlagači: poslanici Predrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija i Damir Arnaut, broj: 01-01-1- 762/20 od 06.04.2020. godine, sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije; 11. Prijedlog zakona o metrologiji Bоsne i Hercegovine, predlagači: poslanici Denis Zvizdić, Adil Osmanović, Šemsudin Mehmedović, Safet Softić, Halid Genjac, Alma Čolo, Edin Mušić, Nermin Mandra i Šemsudin Dedić, broj: 01-02-1-589-1/20 od 28.05.2020. godine, sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije; 12. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bоsne i Hercegovine (predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-02-1-2015/17 od 09.08.2017. i 27.09.2017), broj: 01,02-02-1-2015,2/17 od 26.06.2020. godine; 13. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu poslanika Damira Arnauta za uvrštavanje nove točke u dnevni red 9. sjednice Predstavničkog doma koja glasi: Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić, 01-02-1-1142/20, veza broj: 01-02-1-2573/18 od 11.06.2020. godine; 14. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika: Mirka Šarovića, Dragana Mektića, Mire Pekić, Branislava Borenovića, Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta, Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Nade Mladine i Zukana Heleza za iniciranje glasanja o rekonstrukciji Savjeta ministara BiH (smjena zamjenika ministra civilnih poslova BiH), broj: 01-50-1-924/20 od 11.06.2020. godine; 15. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu Savjeta ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriju Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, broj: 01,02-02-1-865/20 od 11.06.2020. godine; 16. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama Bоsne i Hercegovine, predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-02-1-596/20 od 11.06.2020. godine (zakon u prvom čitanju); 17. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o vanrednim mjerama štednje u institucijama Bosne i Hercegovine usljed pandemije COVID-19, predlagač: poslanik Damir Arnaut (zakon po hitnom postupku), broj: 01-02-1-734-1/20 od 11.06.2020. godine; 18. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Upravljanje troškovima prevoza u institucijama BiH”, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-1-1963/19 od 11.06.2020. godine; 19. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka iz Mišljenja Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Upravljanje troškovima prevoza u institucijama BiH”, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, koji glasi: „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Savjeta ministara BiH da, u roku od tri mjeseca, izvijesti Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH o planiranim i preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz Izvještaja o izvršenoj reviziji učinka o temi: ‘Upravljanje troškovima prevoza u institucijama BiH’, te da o preduzetim aktivnostima upozna Kancelariju za reviziju institucija BiH“, broj: 01-50-1-15-9/20, veza broj: 01/4- 16-1-1963/19 od 11.06.2020. godine; 20. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o aktivnostima Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2019. godinu, broj: 01,01/4-16- 10-763/20 od 11.06.2020. godine; 21. Izvještaj komisije Kolegijum o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2019. godinu, broj: 05/3-37-4-291/20 od 03.02.2020. godine; 22. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Planu rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu, broj: 01,02,05/1-50-15-408/20 od 11.06.2020. godine; 23. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu, broj: 05/2-50- 18-450/20 od 11.06.2020. godine; 24. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu i Finansijskom izvještaju Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2019. godinu, broj: 01,02-50-18-594/20 od 11.06.2020. godine; 25. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Godišnjim izvještajim Centralne banke BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-740/20 od 11.06.2020. godine; 26. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2019. godini, broj: 01,02-50-18- 773/20 od 11.06.2020. godine; 27. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Specijalnom izvještaju o pravu na slobodu mirnog okupljanja, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-50-18-641/20 od 11.06.2020. godine; 28. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Specijalnom izvještaju o iskustvima u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-50-18-678/20 od 11.06.2020. godine; 29. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka poslanice Mirjane Marinković-Lepić povodom rasprave o Specijalnom izvještaju o iskustvima u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, koji glasi: „Da Ministarstvo pravde BiH nastavi proceduru donošenja Zakona o slobodi pristupa informacijama, koji će biti usklađen u cijelosti sa međunarodnim standardima, a uzimajući u obzir nalaze Specijalnog izvještaja o primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama, urađenog od ombudsmeni BiH, stručnog izvještaja „Unapređenje prava pristupa informacijama u BiH“ od 19.02.2018. godine i TAEKS-IPA. Rok za dostavu Zakona u parlamentarnu proceduru je 01.12.2020. godine“, broj: 01-50-1-15-9/20, veza broj: 01,02-50-18- 678/20 od 11.06.2020. godine; 30. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Univerzalnom periodičnom pregledu (UPR) – III ciklus, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02-37-1156/19 od 11.06.2020. godine; 31. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka poslanika Jasmina Emrića povodom rasprave o obezbjeđivanju sredstava za sprovođenje Lokalnih izbora 2020. godine, predlagač: poslanik Predrag Kojović, koji glasi: „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Savjet ministara BiH da hitno dostavi Predstavničkom domu na razmatranje i usvajanje Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu“, broj: 01-50-1-15-9/20 od 11.06.2020. godine; 32. Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2017. godinu, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 01,02-16-1-1856/18 od 06.08.2018. godine; 33. Izvještaji Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2017. godinu: 1) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za antidopinšku kontrolu BiH, broj: 01- 16-1-1748/18 od 30.07.2018. godine, 2) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za državnu službu BiH, broj: 01-16-1- 1749/18 od 30.07.2018. godine, 3) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH, broj: 01-16-1-1750/18 od 30.07.2018. godine, 4) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za identifikacina dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH, broj: 01-16-1-1751/18 od 30.07.2018. godine, 5) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za javne nabavke BiH, broj: 01-16-1- 1752/18 od 30.07.2018. godine, 6) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj: 01-16-1-1753/18 od 30.07.2018. godine, 7) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za nadzor nad tržištem BiH, broj: 01-16- 1-1754/18 od 30.07.2018. godine, 8) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za osiguranje u BiH, broj: 01-16-1- 1755/18 od 30.07.2018. godine, 9) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za policijsku podršku BiH, broj: 01-16- 1-1756/18 od 30.07.2018. godine, 10) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za poštanski saobraćaj BiH, broj: 01-16- 1-1757/18 od 30.07.2018. godine, 11) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH, broj: 01-16-1-1760/18 od 30.07.2018. godine, 12) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, broj: 01-16-1-1761/18 od 30.07.2018. godine, 13) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za rad i zapošljavanje BiH, broj: 01-16- 1-1762/18 od 30.07.2018. godine, 14) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta BiH, broj: 01-16-1-1763/18 od 30.07.2018. godine, 15) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za bezbjednost hrane BiH, broj: 01-16-1- 1764/18 od 30.07.2018. godine, 16) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za statistiku BiH, broj: 01-16-1-1766/18 od 30.07.2018. godine, 17) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH, broj: 01-16-1-1765/18 od 30.07.2018. godine, 18) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za promociju stranih investicija u BiH, broj: 01-16-1-1767/18 od 30.07.2018. godine, 19) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 01-16-1-1768/18 od 30.07.2018. godine, 20) Izvještaj o finansijskoj reviziji Arhiva BiH, broj: 01-16-1-1769/18 od 30.07.2018. godine, 21) Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH, broj: 01-16-1-1770/18 od 30.07.2018. godine, 22) Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za uklanjanje mina u BiH – BHMAC, broj: 01-16-1-1771/18 od 30.07.2018. godine, 23) Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH, broj: 01-16-1-1772/18 od 30.07.2018. godine, 24) Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za ekonomsko planiranje, broj: 01-16-1- 1773/18 od 30.07.2018. godine, 25) Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za evropske integracije BiH, broj: 01-16- 1-1774/18 od 30.07.2018. godine, 26) Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 01-16-1-1775/18 od 30.07.2018. godine, 27) Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne agencije za istrage i zaštitu BiH, broj: 01- 16-1-1776/18 od 30.07.2018. godine, 28) Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH, broj: 01-16-1-1777/18 od 30.07.2018. godine, 29) Izvještaj o finansijskoj reviziji Fonda za povratak BiH, broj: 01-16-1-1779/18 od 30.07.2018. godine, 30) Izvještaj o finansijskoj reviziji Generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH, broj: 01-16-1-1780/18 od 30.07.2018. godine, 31) Izvještaj o finansijskoj reviziji Granične policije BiH, broj: 01-16-1-1781/18 od 30.07.2018. godine, 32) Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača BiH, broj: 01-16-1-1782/18 od 30.07.2018. godine, 33) Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01-16-1-1783/18 od 30.07.2018. godine, 34) Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za akreditovanje BiH, broj: 01-16-1- 1784/18 od 30.07.2018. godine, 35) Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za intelektualnu svojinu BiH, broj: 01-16- 1-1785/18 od 30.07.2018. godine, 36) Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za metrologiju BiH, broj: 01-16-1- 1786/18 od 30.07.2018. godine, 37) Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za nestala lica BiH, broj: 01-16-1-1787/18 od 30.07.2018. godine, 38) Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za standardizaciju BiH, broj: 01-16-1- 1788/18 od 30.07.2018. godine, 39) Izvještaj o finansijskoj reviziji Jedinice za realizaciju projekta za izgradnju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 01-16- 1-1789/18 od 30.07.2018. godine, 40) Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za koncesije BiH, broj: 01-16-1-1790/18 od 30.07.2018. godine, 41) Izvještaj o finansijskoj reviziji Konkurencijskog savjeta BiH, broj: 01-16-1- 1791/18 od 30.07.2018. godine, 42) Izvještaj o finansijskoj reviziji Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995, broj: 01-16-1-1792/18 od 30.07.2018. godine, 43) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01-16-1-1793/18 od 30.07.2018. godine, 44) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva civilnih poslova BiH, broj: 01-16-1- 1794/18 od 30.07.2018. godine, 45) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01-16-1- 1795/18 od 30.07.2018. godine, 46) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva komunikacija i transporta BiH, broj: 01-16-1-1796/18 od 30.07.2018. godine, 47) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva odbrane BiH, broj: 01-16-1-1797/18 od 30.07.2018. godine, 48) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva pravde BiH, broj: 01-16-1-1798/18 od 30.07.2018. godine, 49) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva bezbjednosti BiH, broj: 01-16-1- 1799/18 od 30.07.2018. godine, 50) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva inostranih poslova BiH, broj: 01-16- 1-1800/18 od 30.07.2018. godine, 51) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01-16-1-1801/18 od 30.07.2018. godine, 52) Izvještaj o finansijskoj reviziji Odbora državne službe za žalbe, broj: 01-16-1- 1802/18 od 30.07.2018. godine, 53) Izvještaj o finansijskoj reviziji Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-16-1- 1803/18 od 30.07.2018. godine, 54) Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, broj: 01-16-1-1804/18 od 30.07.2018. godine, 55) Izvještaj o finansijskoj reviziji Pravobranilaštva BiH, broj: 01-16-1-1805/18 od 30.07.2018. godine, 56) Izvještaj o finansijskoj reviziji Predsjedništva BiH, broj: 01-16-1-1806/18 od 30.07.2018. godine, 57) Izvještaj o finansijskoj reviziji Regulatorne agencije za komunikacije BiH, broj: 01-16-1-1807/18 od 30.07.2018. godine, 58) Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za poslove sa strancima BiH, broj: 01-16- 1-1808/18 od 30.07.2018. godine, 59) Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za zajedničke poslove institucija BiH, broj: 01-16-1-1809/18 od 30.07.2018. godine, 60) Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01-16-1-1810/18 od 30.07.2018. godine, 61) Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne izborne komisije BiH, broj: 01-16-1- 1811/18 od 30.07.2018. godine, 62) Izvještaj o finansijskoj reviziji Suda BiH, broj: 01-16-1-1812/18 od 30.07.2018. godine, 63) Izvještaj o finansijskoj reviziji Tužilaštva BiH, broj: 01-16-1-1813/18 od 30.07.2018. godine, 64) Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, broj: 01-16- 1-1814/18 od 30.07.2018. godine, 65) Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave za indirektno oporezivanje BiH, broj: 01- 16-1-1815/18 od 30.07.2018. godine, 66) Izvještaj o finansijskoj reviziji Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave BiH, broj: 01-16-1-1816/18 od 30.07.2018. godine, 67) Izvještaj o finansijskoj reviziji Kancelarije za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH, broj: 01-16-1- 1817/18 od 30.07.2018. godine, 68) Izvještaj o finansijskoj reviziji Kancelarije za razmatranje žalbi BiH, broj: 01-16- 1-1818/18 od 30.07.2018. godine, 69) Izvještaj o finansijskoj reviziji Kancelarije za veterinarstvo BiH, broj: 01-16-1- 1819/18 od 30.07.2018. godine, 70) Izvještaj o finansijskoj reviziji Kancelarije za zakonodavstvo Savjeta ministara BiH, broj: 01-16-1-1820/18 od 30.07.2018. godine, 71) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ustavnog suda BiH, broj: 01-16-1-1821/18 od 30.07.2018. godine, 72) Izvještaj o finansijskoj reviziji Savjeta za državnu pomoć BiH, broj: 01-16-1- 1822/18 od 30.07.2018. godine, 73) Izvještaj o finansijskoj reviziji Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, broj: 01-16-1-1823/18 od 30.07.2018. godine; 34. Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2018. godinu, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-9-1901/19 od 31.10.2019. godine; 35. Izvještaji Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2018. godinu: 1) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za antidopinšku kontrolu BiH, broj: 01,02-16-1-1379/19 od 06.08.2019; 2) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za državnu službu BiH, broj: 01,02-16- 1-1380/19 od 06.08.2019; 3) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH, broj: 01,02-16-1-1381/19 od 06.08.2019; 4) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH, broj: 01,02-16-1-1382/19 od 06.08.2019; 5) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za javne nabavke BiH, broj: 01,02-16-1- 1383/19 od 06.08.2019; 6) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj: 01,02-16-1-1384/19 od 06.08.2019; 7) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za nadzor nad tržištem BiH, broj: 01,02- 16-1-1385/19 od 06.08.2019; 8) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za osiguranje u BiH, broj: 01,02-16-1- 1387/19 od 06.08.2019; 9) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za policijsku podršku BiH, broj: 01,02- 16-1-1388/19 od 06.08.2019; 10) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za poštanski saobraćaj BiH, broj: 01,02- 16-1-1389/19 od 06.08.2019; 11) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH, broj: 01,02-16-1-1390/19 od 06.08.2019; 12) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, broj: 01,02-16-1-1391/19 od 06.08.2019; 13) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za rad i zapošljavanje BiH, broj: 01,02- 16-1-1392/19 od 06.08.2019; 14) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta BiH, broj: 01,02-16-1-1393/19 od 06.08.2019; 15) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za bezbjednost hrane BiH, broj: 01-16-1- 1394/19 od 06.08.2019; 16) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za statistiku BiH, broj: 01,02-16-1- 1395/19 od 06.08.2019; 17) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH, broj: 01,02-16-1-1396/19 od 06.08.2019; 18) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za promociju stranih investicija u BiH, broj: 01,02-16-1-1397/19 od 06.08.2019; 19) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 01,02-16-1-1398/19 od 06.08.2019; 20) Izvještaj o finansijskoj reviziji Arhiva BiH, broj: 01,02-16-1-1399/19 od 06.08.2019; 21) Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH, broj: 01,02-16-1-1400/19 od 06.08.2019; 22) Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za uklanjanje mina u BiH – BHMAC, broj: 01,02-16-1-1401/19 od 06.08.2019; 23) Izvjetaj o finansijskoj reviziji Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH, broj: 01,02-16-1-1402/19 od 06.08.2019; 24) Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za ekonomsko planiranje, broj: 01,02- 16-1-1403/19 od 06.08.2019; 25) Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za evropske integracije BiH, broj: 01,02- 16-1-1404/19 od 06.08.2019; 26) Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 01,02-16-1-1405/19 od 06.08.2019; 27) Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne agencije za istrage i zaštitu BiH, broj: 01,02-16-1-1406/19 od 06.08.2019; 28) Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH, broj: 01,02-16-1-1407/19 od 06.08.2019; 29) Izvještaj o finansijskoj reviziji Fonda za povratak BiH, broj: 01,02-16-1-1408/19 od 06.08.2019; 30) Izvještaj o finansijskoj reviziji Generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH, broj: 01,02-16-1-1409/19 od 06.08.2019; 31) Izvještaj o finansijskoj reviziji Granične policije BiH, broj: 01,02-16-1-1410/19 od 06.08.2019; 32) Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača BiH, broj: 01,02-16-1-1411/19 od 06.08.2019; 33) Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-16-1-1412/19 od 06.08.2019; 34) Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za akreditovanje BiH, broj: 01,02-16-1- 1413/19 od 06.08.2019; 35) Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za intelektualnu svojinu BiH, broj: 01,02- 16-1-1414/19 od 06.08.2019; 36) Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za metrologiju BiH, broj: 01,02-16-1- 1415/19 od 06.08.2019; 37) Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za nestala lica BiH, broj: 01,02-16-1- 1416/19 od 06.08.2019; 38) Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za standardizaciju BiH, broj: 01,02-16-1- 1417/19 od 06.08.2019; 39) Izvještaj o finansijskoj reviziji Jedinice za realizaciju projekta za izgradnju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 01,02- 16-1-1418/19 od 06.08.2019; 40) Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za koncesije BiH, broj: 01,02-16-1- 1419/19 od 07.08.2019; 41) Izvještaj o finansijskoj reviziji Konkurencijskog savjeta BiH, broj: 01,02-16-1- 1424/19 od 07.08.2019; 42) Izvještaj o finansijskoj reviziji Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995., broj: 01,02-16-1-1425/19 od 07.08.2019; 43) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-16-1-1426/19 od 07.08.2019; 44) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva civilnih poslova BiH, broj: 01,02-16- 1-1427/19 od 07.08.2019; 45) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01,02- 16-1-1428/19 od 07.08.2019; 46) Izvješće o financijskoj reviziji Ministarstva komunikacija i prometa BiH, broj: 01,02-16-1-1429/19 od 7. 8. 2019., 47) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva odbrane BiH, broj: 01,02-16-1- 1430/19 od 07.08.2019; 48) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva pravde BiH, broj: 01,02-16-1- 1431/19 od 07.08.2019; 49) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva bezbjednosti BiH, broj: 01,02-16-1- 1432/19 od 07.08.2019; 50) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva inostranih poslova BiH, broj: 01,02- 16-1-1433/19 od 07.08.2019; 51) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02-16-1-1434/19 od 07.08.2019; 52) Izvještaj o finansijskoj reviziji Odbora državne službe za žalbe, broj: 01,02-16-1- 1435/19 od 07.08.2019; 53) Izvještaj o finansijskoj reviziji Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-16-1- 1436/19 od 07.08.2019; 54) Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, broj: 01,02-16-1-1437/19 od 07.08.2019; 55) Izvještaj o finansijskoj reviziji Pravobranilaštva BiH, broj: 01,02-16-1-1438/19 od 07.08.2019; 56) Izvještaj o finansijskoj reviziji Predsjedništva BiH, broj: 01,02-16-1-1439/19 od 07.08.2019; 57) Izvještaj o finansijskoj reviziji Regulatorne agencije za komunikacije BiH, broj: 01,02-16-1-1440/19 od 07.08.2019; 58) Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za poslove sa strancima BiH, broj: 01,02- 16-1-1441/19 od 07.08.2019; 59) Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za zajedničke poslove institucija BiH, broj: 01,02-16-1-1442/19 od 07.08.2019; 60) Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1443/19 od 07.08.2019; 61) Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne izborne komisije BiH, broj: 01,02-16-1- 1444/19 od 07.08.2019; 62) Izvještaj o finansijskoj reviziji Suda BiH, broj: 01,02-16-1-1445/19 od 07.08.2019; 63) Izvještaj o finansijskoj reviziji Tužilaštva BiH, broj: 01,02-16-1-1446/19 od 07.08.2019; 64) Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, broj: 01,02- 16-1-1447/19 od 07.08.2019; 65) Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave za indirektno oporezivanje BiH, broj: 01,02-16-1-1448/19 od 07.08.2019; 66) Izvještaj o finansijskoj reviziji Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave BiH, broj: 01,02-16-1-1449/19 od 07.08.2019; 67) Izvještaj o finansijskoj reviziji Kancelarije za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH, broj: 01,02-16- 1-1450/19 od 07.08.2019; 68) Izvještaj o finansijskoj reviziji Kancelarije za razmatranje žalbi BiH, broj: 01,02- 16-1-1451/19 od 07.08.2019; 69) Izvještaj o finansijskoj reviziji Kancelarije za veterinarstvo BiH, broj: 01,02-16- 1-1452/19 od 07.08.2019; 70) Izvještaj o finansijskoj reviziji Kancelarije za zakonodavstvo Savjeta ministara BiH, broj: 01,02-16-1-1453/19 od 07.08.2019; 71) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ustavnog suda BiH, broj: 01,02-16-1-1454/19 od 07.08.2019; 72) Izvještaj o finansijskoj reviziji Savjeta za državnu potporu BiH, broj: 01,02-16-1- 1455/19 od 07.08.2019; 73) Izvještaj o finansijskoj reviziji Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, broj: 01,02-16-1-1456/19 od 07.08.2019; 36. Izvještaji o radu komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu: 1) Izvještaj o radu Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti polova, broj: 01/6-50- 19-2883/18 od 16.01.2020; 2) Izvještaj o radu Komisije za saobraćaj i komunikacije, broj: 01/5-50-18-2883/18 od 17.01.2020; 3) Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet, broj: 01/4a-50-19-2883/18 od 17.01.2020; 4) Izvještaj o radu Komisije za spoljnu trgovinu i carine, broj: 01/3-50-18-171/20 od 28.01.2020; 5) Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije, broj: 01/1-50-18-306/20 od 03.02.2020; 6) Izvještaj o radu Komisije za spoljne poslove, broj: 01/2-50-18-306/20 od 03.02.2020; 37. Izvještaji o radu komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu: 1) Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet, broj: 01/4-50-18-171/20 od 17.01.2020; 2) Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije, broj: 01/1-50-18-171/20 od 03.02.2020; 3) Izvještaj o radu Komisije za spoljne poslove, broj: 01/2-50-18-171/20 od 03.02.2020; 4) Izvještaj o radu Komisije za saobraćaj i komunikacije, broj: 01/2-50-18-171/20 od 05.02.2020; 5) Izvještaj o radu Komisije za spoljnu trgovinu i carine, broj: 01/3-50-18-171/20 od 25.02.2020; 6) Izvještaj o radu Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti polova, broj: 01-50-18- 171/20 od 26.02.2020; 38. Izvještaji o radu zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu: 1) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 03/5-50- 19-249/19 od 30.01.2019; 2) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH, broj: 01,02- 50-14-341/20 od 05.02.2020; 3) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za evropske integracije, broj: 03/6-50-3- 501/20 od 20.02.2020; 4) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava, broj: 03/6-50-3-506/20 od 20.02.2020; 39. Izvještaji o radu zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu: 1) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava, broj: 03/6-50-14-12-2/20, veza: 03/6-50-18-173/20 od 29.05.2020; 40. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2019., broj: 01,02-37-1-988/20 od 21.05.2020; 41. Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2018. godinu, podnosilac: Zajednička komisija za ljudska prava, broj: 03/6-50-14-12-5/20 od 10.06.2020; 42. Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2019. godinu, podnosilac: Zajednička komisija za ljudska prava, broj: 03/6-50-14-12-5/20 od 10.06.2020; 43. Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01-16-1-1231/20 od 23.06.2020; 44. Razmatranje poslaničke inicijative: Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosimo poslaničku inicijativu kojom se Savjetu ministara BiH nalaže da hitno, a najkasnije u roku od 15 dana, u parlamentarnu proceduru dostavi izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama”, broj: 01-50-1-896/20 od 07.05.2020; 45. Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, podnosim poslaničku inicijativu – zadužuje se Savjet ministara Bosne i Hercegovine da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative usvoji izmjene i dopune Pravilnika o platama, dodacima i naknadama osoblja DKP-a BiH na način da u njemu precizira da u zemlji prijema u kojoj Bosna i Hercegovina posjeduje zgradu rezidencije, bilo u svom vlasništvu ili na drugi način (vremenski ograničeno ili trajno korišćenje i slično), šef datog DKP-a BiH nema pravo na najam stambenog i garažnog prostora“, broj: 01-50-1-1341/20 od 02.07.2020. godine; 46. Prijedlog odluke o imenovanju članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, predlagač: Zajednički kolegijum oba doma, broj: 01,02-34-1-1259/20 od 25.06.2020; 47. Prijedlog odluke o imenovanju članova Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine BiH i Evropskog parlamenta, predlagač: Zajednički kolegijum oba doma, broj: 01,02-34-1-399-1/20 od 26.06.2020; 48. Prijedlog odluke o razrješenju sekretara Zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH, predlagač: Zajednički kolegijum oba doma, broj: 01,02-34-7-1206/20 od 06.07.2020. godine; 49. Prijedlog odluke o imenovanju sekretara Zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH, predlagač: Zajednički kolegijum oba doma, broj: 01,02-34-7-1386/20 od 06.07.2020. godine; 50. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o investicionom grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Koridor 5c – izgradnja dionice autoputa Zenica sjever – Žepče jug, poddionica 4: Ponirak – Donja Gračanica, dio 1: Ponirak – Vraca (izlaz iz tunela Zenica), broj: 01,02-21-1-1156/20 od 11.06.2020; 51. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2018. godinu, između Evropske komisije, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-21-1-1197/20 od 17.06.2020; 52. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 – Projekat javnog prevoza Sarajevo Dio 2) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1198/20 od 17.06.2020; 53. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2018-2020, za 2018. godinu, između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, broj: 01,02-21-1-1199/20 od 17.06.2020; 54. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (Projekat Živinice - regionalna deponija za kruti otpad) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1219/20 od 19.06.2020; 55. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazumа o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije kojim se mijenja Sporazum o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije u vezi sa “Interreg IPA programom prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora“ za period 2014- 2020. (CCI 2014TC1615CB004) u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), broj: 01,02-21-1-1220/20 od 19.06.2020; 56. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (Projekat regionalni vodovod Plava voda) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicijski grant iz SIDA-EBRD II programa za komunalno okruženje i klimu, broj: 01,02-21-1-1225/20 od 19.06.2020; 57. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazumа o finansiranju i projektu između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, Republike Srpske, koju predstavlja Ministarstvo finansija i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju (agencija za izvršenje projekta), i KfW-a, Frankfurt na Majni, u iznosu od 10,000,000,00 evra – Energetska efikasnost u javnim zgradama, broj: 01,02- 21-1-1227/20 od 19.06.2020; 58. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2018. godinu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, i Evropske unije, koju zastupa Evrospka komisija, broj: 01,02-21-1-1283/20 od 29.06.2020. godine. Zaključno sa 58. tačkom dnevnog reda. Prelazimo na tačku jedan, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH