Govor

Dobro. Izjašnjavamo se o prijedlogu gospodina Nikšića da se uvrsti u dnevni red Prijedlog zakona o izmjeni Izbornog zakona. Ukupno prisutnih 38 – za 16, protiv 13, uzdržanih 9. Ima opšta većina, nema entitetska većina. Drugi put, naknadno se izjašnjavamo, nije