Govor

Hvala predsjedavajući. Dakle, gospođo Čolo poslušajte tonski zapis, niste uopšte ni raspravljali o tome je li predlagač prisutna, a kamo li da ste tome posvetili dužnu pažnju. Međutim, samo da podsjetim, dakle, tiče se, ovo se tiče amandmana na Ustav kojim se omogućava smanjenje plata izabranih i imenovanih zvaničnika za vrijeme trajanja mandata, ukoliko je za Vas tu posao završen, gospođo Čolo, ja ne znam više šta da kažem na to.