Govor

Hvala predsjedavajući. Skidanje ovih tačaka sa dnevnog reda današnje sjednice Doma ne znači a priori da Ustavnopravna komisija te zakone mora razmatrati ponovo. Ja se pozivam na član 117. Poslovnika, Kolegij je ovlašten da tumači Poslovnik, gospodin Damir Arnaut nije vrhovni tumač Poslovnika. U članu 117. stoji da je prisustvo predlagača obavezno, ali da komisija ukoliko predlagač nije prisutan, a komisija odluči da je njegovo prisustvo neophodno, odnosno potrebno ili da je potrebno da razjasni neke stvari koje je potrebno razjasniti na komisiji, tada komisija odlučuje hoće li odgoditi raspravu. Znači, Ustavnopravna komisija treba da se izjasni hoće li odgoditi raspravu, a ne da se izjasni o tome hoće li razmatrati određeni akt koji se nalazi na dnevnom redu. Tu je razlika između člana 74. Poslovnika Doma, koji govori da ukoliko predlagač nije prisutan na sjednici Doma, Dom obligatorno ne raspravlja o toj tački dnevnog reda, ali može odlučiti tako što će Dom donijeti odluku da odluči o tome. Međutim, kod komisije postoji poseban član 117. pa se ovdje ne koristi princip analogije, da se primjenjuje odredba člana 74. nego član 117. Posvlonika gdje komisija, znači, može odlučiti da odgodi tu tačku dnevnog reda. Mi nismo odlučili da odgodimo tu tačku dnevnog reda i ukoliko ih skinete danas sa sjednice Doma to ne znači da postoji obaveza Ustavnopravne komisije da to po tumačenju gospodina Arnauta ponovo stavi na sjednicu Ustavnopravne komisije. Izvještaj ste dobili i ja mislim da je posao završen.