Govor

Hvala predsjedavajući. Ma, evo ja mogu potvrditi ovo što je gospođa Baručija rekla, jer mi smo bili skupa na sjednici Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova i ista situacija je sa tačkom 10. Dakle, komisija je, ja sam preslušao tonski zapis sjednice komisije, komisija je obavila raspravu o ovim tačkama dnevnog reda, iako predlagači, odnosno gospođa Baručija za ovu svoju i ja nismo bili prisutni, a nije, nije, komisija se uopšte nije izjašnjavala o tome da li da obavi raspravu u odsustvu predlagača. Dakle, Poslovnik je prekršen, nije prvi put da se dešava u Ustavnopravnoj komisiji, ali to je jedna komisija gdje bi se zaista trebalo voditi računa o tim stvarima i nije u redu, znači, ovaj bar ako komisija se izjasni, a ne bi rekao po glasanju juče, ne bi rekao da je bilo većine da se, da bi se komisija izjasnila, dakle, da se to odgodi u odsustvu predlagača. Prema tome, mislim da bi najkorektinije bilo da se postupi u skladu s Poslovnikom da se ove dvije tačke skinu danas s dnevnog reda, da se vrate komisiji i onda da komisija ili obavi raspravu u prisustvu predlagača ili odluči da prisustvo predlagača nije potrebno. Hvala.