Govor

Ja samo molim da se ova skine, da ja mogu biti prisutna na toj Ustavnopravnoj komisiji narednoj prije, ovaj, odluke konačne.