Govor

Hvala predsjedavajući. Ja sam juče bila na Komisiji za ravnopravnost spolova, tako da nisam bila prisutna Ustavnopravnoj komisiji, jedna komisija je bila u deset, druga je bila u pola jedanaest, tako da je, da nisma bila kao predlagač zakona na ovoj Ustavnopravnoj komisiji, te molim da se ona skine i ostavi na sljedeću sjednicu, tako da ja mogu biti prisutna na Ustavnopravnoj komisiji, braniti ovaj svoj zakon. I zamolila bih predsjedavajuće komisija kada zakazuju komisije da naprave razmak od sat vremena, tako da mi možemo stići na sve ove komisije. Zaista sam ja gore došla već su vrata bila zaključana, negdje deset do jedanaest.