Govor

Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Ja sam juče u poslovničkom roku predao Prijedlog zakona, da se razmatra po hitnom postupku, Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, pa predlažem da se i on uvrsti u dnevni red.