Govor

Hvala. Ima li odgovor, zamjenik ministra gospodin Mahmutović. Izvolite.