Govor

Hvala predsjedavajući i pozdravljam sve prisutne. Zajednička komisija za ljudska prava ja na 2. sjednici, održanoj 18.02., predložila mene kao članicu Upravnog odbora Memorijalnog centra Potočari. Zajednička komisija je uz odluku dostavila ministarstvu i svu potrebnu dokumentaciju za imenovanje, moje pitanje glasi – Koji je konkretan razlog zašto Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice nije dostavilo Vijeću ministara ovu odluku, na dnevni red na jednoj od sjednica, a prošlo je skoro pet mjeseci? Uz napomenu da ja prisustvujem svim sjednicama Upravnog odbora Memorijalnog centra Potočari, ali bez prava glasa. Hvala.