Govor

Meni je žao što su ove epidemiološke mjere se prelomile preko Vijeća ministara, pa su oni ti koji su prekobrojni u ovoj sali, ali ja ću u svakom slučaju reći ono što sam imao namjeru. Prije nekoliko dana održana je sjednica Vijeća ministara gdje je trebalo biti imenovan ekspertni tim za rješavanje problema Trgovske gore, na šta je veto stavila, dakle, zaustavila to imenovanje i važan korak u borbi Bosne i Hercegovine ministrica Turković. Ona je tada navela nekoliko razloga, jedan je gomilanje radnih grupa, drugo plaćanje ljudi iz institucija i treći da Hrvatska ništa ne radi i da je prerano. Ja sam zapravo danas htio nju pitati – Kako je moguće da spominje gomilanje radnih grupa kada je ona učestvovala u stavljanju van snage odluka o formiranju ranijih grupa? Kako može reći da Hrvatska strana ništa ne radi kad je u odgovoru na moje poslaničko pitanje jasno navela da je to drugačije? Ja se iskreno nadam da je ona svjesna da je Hrvatska nedavno raspisala tender za izradu studije uticaja na okoliš, gdje bez ove ekspertne grupe BiH se nalazi u podređenom položaju, jer ne može pratiti taj proces. Ja se iskreno nadam da ona takođe zna da su, da je odvojeno milion maraka za hrvatske medije koji bi bili podrška u namjeri onoga što Republika Hrvatska planira i iskreno se nadam da prati međunarodnu politiku, pa da zna da je sastanak međudržavnih povjerenstava Slovenije i Hrvatske rezultirao zaključkom da svako za sebe radi na odlaganju otpada. Ono što sam je još htio pitati je, predsjedavajući ja ne vidim vrijeme, pa ćete me Vi upozoriti kad bude na dva minuta, ovaj, htio sam je pitati – Ako nije ovaj red koraka da se napravi ekspertna grupa koja će napraviti ekspertizu i podlugu za pravni tim koji će reći gdje, na kojem mjestu i na koji način će BiH na međunarodnoj sceni tražiti svoja prava i ostvariti svoj interes, da nam ona saopšti, možda ima žena neki genijalan plan za koji mi ne znamo i možda je sasvim neosnovano optužujemo i pravimo pritisak na nju? Takođe sam je htio pitati – Da li sa njenim stavovima, u šta ja čisto sumnjam, ali eto ženu da pitamo, ima veze njeno mjesto rođenja, da li ona ima i državljanstvo Hrvatske po tom mjestu rođenja, da li ima veze s njenim stavovima i njena imovina u Hrvatskoj ili bilo šta drugo, jer je ovo jedan potpuno neracionalan i nerazumljiv i ničim se ne može opravdati potez? Dakle, to su bila moja pitanja, ja ću naći načina da je ponovo pitam, da je javno pitam, da napravimo opet press konferenciju dok nam neko ne objasni zbog čega neko iz Vijeća ministara želi zaustaviti jedan logičan red koraka, a pri tome nema nijedan argument zašto to čini, odnosno očigledno se radi o dezinformisanoj osobi.