Govor

Pa evo nema veze, već kad sam se javio mogu, ovaj, postavit pitanje. Moje pitanje se odnosi na stvaranje ukupnog bruto društvenog proizvoda u BiH – Koliko po statistici procentualno učestvuju entiteti, Republika Srpska, Federacija, zatim Distrikt Brčko i svaki od kantona, od deset kantona u Federaciji? Ovo pitanje je na prvi pogled, ono nema, je li, neki značaj, međutim u svakoj državi postoji statistika koliko učestvuju pojedine regije, administrativno-teritorijalne jedinice u stvaranju ili formiranju GDP-a, to je jako bitno pogotovo u ustavnopravnoj strukturi BiH, jer po mojim saznanjima postoje kantoni koji su balast, pa čak i entiteti, obzirom na administraciju, koji ustvari više troše nego što stvaraju višak ukupne vrijednosti u BiH, učestvuju u stvaranju ukupne vrijednosti u BiH. Ovo je početak i nakon odgovora siguran sam da će mnogi u BiH uvidjeti da nekoliko kantona u našoj državi, pa i entiteti nemaju smisla postojanja, jer puno više troše nego što stvaraju vrijednosti. Ovom računicom smanjilo bi se sa deset na pet kantona i to kad pogledate to su kantoni iz kojih najviše odseljava ili trajno odlazi mladi svijet. Od deset kantona ukoliko bi napravili pet kantona, a oni koji posluju sa debelim minusom da se pripoje kantonima koji stvaraju veći dio GDP-a. Ukoliko bi se to desilo uštedjeli bi nekoliko stotina miliona maraka i ako bismo taj novac u narednih deset godina davali opštinama ili oćinama, koje su bile u sastavu tog kantona, mislim da bi ojačali privredu tih opština i mislim da bi jedan od načina bio da zaustavimo mlade ljude koji odlaze iz ove države. Hvala vam lijepo.