Govor

Zahvaljujem predsjedavajući. Dopredsjedavajući, dame i gospodo zastupnici, predstavnici medija. Predsjedavajući ja ne znam, pošto nema predsjedavajućeg Vijeća ministara i neću vjerovatno moći dobiti odgovor, kako da ovo sad uradimo? Najavili ste da neće gospodin Tegeltija danas biti prisutan.