Govor

Hvala zastupnici. Ispravak krivog navoda, zastupnica Snježana Novaković-Bursać. Izvolite zastupnice.