Govor

Pa, ja zaista ne znam zašto koleginica stalno dovodi u pitanje neko naše poznavanje prava, i mene i gospodina Arnauta, kad mi jesmo pravnici. To bi isto bilo kad bih ja dovodila u pitanje njeno poznavanje medicine i specijalnosti za koje je specijalizirala. Ja se ne slažem sa dijelom diskusije, ispravljam krivi navod da mi ovdje jesmo zato da odlučujemo o imenovanju, a materijal na osnovu kojeg odlučujemo je Izvještaj, dakle, Komisije na osnovu kojeg odlučujemo. Ako sam ja kao parlamentarka i zastupnica u ovom Domu uočila da postupak nije sproveden u skladu sa članom 93. stav (3) Zakona, onda ja ne znam o čemu mi treba da odlučujemo. Dakle, ja na vrijeme upozoravam da član 93. stav (3) Zakona o javnim nabavkama kaže da ta tri člana moraju imati, znači obrazovanje pravnog smjera i položen pravosudni ispit, tačka. Znači, nigdje se u Zakonu, koji govori, evo, pročitajte gospođo Borjana, i Vi ste pravnik, ovaj, nigdje se ne spominje stručnjak upravnog prava i/ili upravnog postupka. Prema tome, ja ću ovdje predložiti pismenim putem zaključak da se odgodi ovo imenovanje i da se ova tačka skine sa dnevnog reda, a da nas Komisija dodatno obavijesti, u skladu sa ovim mojim navodima i ovim što sam ja primijetila i da nam da dodatno obrazloženje, pa da vidimo, evo, ko je u pravu.