Govor

Hvala. Gospođa Snježana Novaković-Bursać. Izvolite.