Govor

Zahvaljujem se predsjedavajući. Ja bih imala jedno pitanje. Na osnovu kog člana Zakona o javnim nabavkama su utvrđeni uslovi za konkurisanje na ovo radno mjesto? Dakle, da mi se tačno kaže član Zakona o javnim nabavkama na osnovu kojeg su utvrđeni kriteriji. A obrazložit ću kada dobijem odgovor.