Govor

Ja bih samo pitala ko je ovdje izvjestilac za ovu tačku, je li gospodin Osmanović?