Govor

Hvala. Nema više prijavljenih. Zaključujem raspravu kada je u pitanju tačka 15. Tačka 16. Ad. 16. Izbor direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini – Izvještaj o utvrđivanju prijedloga Rang-liste kandidata za izbor direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, dostavljen od Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje procedure imenovanja direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, broj: 01,02-50-16- 1091-7,1/20, od 06.10.2020. godine