Govor

Evo, neka Emrić prvi govori, on je u ime Komisije pa ću ja, on je u ime Komisije neka prvi kaže.