Govor

Nakon što na prošloj sjednici Doma nije bilo potrebne entitetske većine u prvom krugu glasanja, Kolegijum kao komisija nije postigao sagalsnost o ovom zahtjevu. Izvještaj te komisije ste dobili, raspravu smo završili, naknadno ćemo se izjasniti u drugom krugu glasanja o Zahtjevu Damira Arnauta. Tačka 10. Ad. 10. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za sprovođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2018. godinu, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-37-1656/20, od 16.09.2020. godine