Govor

Hvala gospodinu Magazinoviću. Nema više prijavljenih. Zaključujem raspravu, tačku 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH. Tačka sedam, Ad. 7. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu poslanika Damira Arnauta za uvrštavanje nove tačke u dnevni red 12. sjednice Predstavničkog doma koja glasi: Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta kojom se ''nalaže Savjetu ministara BiH da u roku od 10 dana od dana usvajanja ove inicijative sprovede svu neophodnu proceduru prema nadležnim organima Republike Hrvatske s ciljem prekategorizacije graničnog prelaza Gabela Polje za međunarodni putnički saobraćaj ili njegovog otvaranja za malogranični saobraćaj, a u svakom slučaju otvaranja navedenog graničnog prelaza za malogranični saobraćaj učenika osnovnih i srednjih škola“, broj: 01-50-1-1787/20, od 16. 09.2020. godine