Govor

Ima nas više, dovoljno za kvorum. Nastavljamo sa radom, dame i gospodo molim vas da sjednete. Tačka četiri, Ad. 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1344/20, od 02.07.2020. (drugo čitanje)